Georgi Pashev

Programmer, Software Engineer, Scientist, Entrepreneur

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Учебни материали за Контролна 1 по ОС

E-mail Print PDF

 

Учебни материали за Контролна 1 по ОС при ас. д-р инж. Георги Пашев:


 1. Ръководство за работа с Линукс: Linux Fundamentals, Paul Cobbault (до 203 стр. за 1. контролна)
 2. За документация за команди: команда man <команда> или Linux Manual Pages.


Примерни задачи за контролната:

Задача 1:

Да се напише команден ред, който:

 • Създава папка с име one, влиза в нея и;
 • Създава файл 1.txt, който съдържа имената на всички файлове и/или папки в директорията ~, сортирани по азбучен ред.
 • Създава файл 2.txt, който е symlink към 1.txt

Решение:

mkdir one

cd one

ls ~ | sort > 1.txt

ln -s 1.txt 2.txt


Задача 2:

Да се напише команден ред, който:

 1. Създава папка с име two, влиза в нея и;
 2. Създава файл 1.txt, който съдържа пътищата до всички .conf файлове в /etc, сортирани по азбучен ред;
 3. Създава файл 2.txt, който е символичен линк към 1.txt;
 4. Създава папка 1/, която съдържа копия на всички файлове от 1.
 5. За всички файлове от 4. добавя право за изпълнение за user group, която е собственик на файловете.

Решение:

mkdir two

cd two

find /etc -name "*.conf" -type f | sort > 1.txt

ln -s 1.txt 2.txt

mkdir 1

cd 1

find /etc -name "*.conf" -type f -exec cp {} . \;

find . -name "*.conf" -type f -exec chmod g+x {} \;

 


Примерни тестови въпроси:

От така дадения команден ред по-долу определете:

giorgio@giorgio-VirtualBox:~$ ls -l
total 248
drwxr-xr-x 7 giorgio giorgio   4096 мар  6 13:37 Desktop
drwxr-xr-x 2 giorgio giorgio   4096 дек  7  2015 Documents
drwxr-xr-x 4 giorgio giorgio   4096 мар 17 14:37 Downloads
-rw-r--r-- 1 giorgio giorgio   8980 дек  7  2015 examples.desktop
drwxr-xr-x 2 giorgio giorgio   4096 дек  7  2015 Music
-rw------- 1 root    root    201377 яну 18  2016 nohup.out
drwxr-xr-x 2 giorgio giorgio   4096 дек  7  2015 Pictures
drwxr-xr-x 2 giorgio giorgio   4096 дек  7  2015 Public
drwxr-xr-x 2 giorgio giorgio   4096 дек  7  2015 Templates
drwxr-xr-x 2 giorgio giorgio   4096 дек  7  2015 Videos
giorgio@giorgio-VirtualBox:~$

1. Кои са файловете, които нямат никакви права за изпълнение: examples.desktop; nohup.out;

2. Кои файлове не са от тип директория: examples.desktop; nohup.out;

3. Как се казва потребителят, който е собственик на файла nohup.out: root;

4. Как може да се добавят права за изпълнение за всички юзъри за nohup.out: chmod a+x nohup.out;

5. Напишете команда за изтриване на всички .out файлове в текущата директория: rm -f *.out

 


За въпроси:

д-р инж. Георги Пашев: georgepashev (at) gmail.com; georgepashev (at) uni-plovdiv.bg


 

 

Search