Автоматично акумулиране и агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование

Print

Статия:

Тотков Г., Р. Донева, С. Гафтанджиева, Г. Пашев. Автоматично акумулиране и агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование, 10-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, Пловдив, юни 2017 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД, 79- 88.

Линк: http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2824/1/ERIS2017-book-p08.pdf