Georgi Pashev

Programmer, Software Engineer, Scientist, Entrepreneur

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ДИНАМИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПЪТИЩА

E-mail Print PDF

 

 

динамично ОПРЕДЕЛЯНЕ
на ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПЪТИЩА

Георги Пашев, Георги Тотков

ПУ „Паисий Хилендарски“, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ПУ „Паисий Хилендарски“, totkov@uni-plovdiv.bg

Резюме: В работата се представя софтуерно приложение, осигуряващо персонално и адаптивно електронно обучение. За всеки учебен план приложението съхранява и поддържа данни – примери за неговото изпълнение (спец. пътищата за постигане на учебните цели от различни обучавани). На конкретен обучаван се предлага учебен път за по-ефективно усвояване на учебното съдържание на базата на откриване на сходство с данните за вече приключилите своето обучение. Реализацията използва авторска система за управление на графови бази данни.

Ключови думи: план за обучение, предсказване, път в граф, адаптивно обучение, машинно обучение

Линк към публикацията: http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2389

 


 

Search